Daně, daně, daně!

Nyní mám na mysli samozřejmě výpočet daní a ostatních povinných plateb pro státní instituce. Máme již dokonce šanci stáhnout si elektronické verze těch prapodivných formulářů, které pořád ještě lze nalézt na šedivých pultech státních úřadů.
Nicméně ani přes zjednodušení práce pomocí elektronických formulářů není tato činnost jednoduchá. Především pak formuláře z institucí jako je Správa sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovna. Zvláště ČSSZ pak využívá elektronické formuláře ve formátu 602XML, ke kterému je nutné si stáhnout program pro editaci XML přímo od 602 Software. Kombinací různých formátů pak naplníte svoji složku excelovským sheetem, 602XML souborem a PDF souborem. Cítíte to také? Nebylo by jednodušší prostě mít vše v jednom formátu? Resp. v jednom souboru? Nehledě na zjednodušení využití určitých stejných polí, které jsou využíány ve vše formulářích.....
Doufejme tedy, že do budoucna se nám počítání daní a nových záloh zjedoduší. Nejenom vyplňování formulářů, ale také přehlednější zálohy na zdravotní a sociální pojištění.......

Komentáře

Oblíbené příspěvky