Poznámky ke školení Red Hat Troubleshooting, den první


·         Unit 1 - Intro to Troubleshooting Techniques and Procedures
o    SLIDE 1
o    Redundance HW, softwarová řešení clusterů atd.
o    Aktualizac e BIOSu
o    Bootovací sekvence v BIOSu atd.


o    SLIDE 2
o    Bootování PC BIOS, GRUB a pak inittab ….
o    Rc-sysinit - nastaveni cest, logování, klávesnice,aktivace swapu, připojení do NIS, fcsk,mountování proc filesystému, nastavení hostname, nahrání modulů jádra, start raid zařízení atd.
o    Problémem bootu můžou být i moduly, které nebyly zavedeny např. pomocí initrd., nebo špatně nastavený root atd.

o    SLIDE 3
o    Nejdůležitější část je sbírání informací, výstupů kernelu a výstupu zařízení
o    Grep, uniq, sort, less
o    Testování oproti  "zdravým systémům" může být rychlejší

o    SLIDE 4
o    Jedna změna v jednom čase je ta nejlepší volba, kterou je možné provádět a vyvarovat se vícero chybám. Čili Změna-(restart  služby) Test - Solved or Undo - Repeat from the begining
o    Zálohovat data, verzovat a nebo ukládat jako pouhé kopie např. s údajem o času
o    Konfigurační soubor y je nejlépe komentovat

o    SLIDE 5
o    Dmesg - kernel log buffer je čten právě pomocí příkazu dmesg. Nejstarší verze je vždy zahozena pokud se plní buffer znovu, díky velikosti bufferu - na x86 a x86-64 je buffer 128KB v RHEL 5.

·         Unit 2
o    SLIDE 2-4
o    Find -  pokud není  zadáno kde, vyhledává v CWD
o    Parametr - ok k findu spolu s -exec vyžaduje konfirmaci požadované akce zadané v parametru -exec
o    Některé systémy vyžadují na konci za {} backslash a pak teprve ;
o    {} složené závorky jsou předávány jako parametr předávaný příkazu -exec, je to jméno vyhledaného souboru

o    SLIDE 2-5
-cmin n
File's status was last changed n minutes ago.


o    SLIDE 2-6
o    Permissions read (2^2), write (2^1) a execute (2^0)
o    Find -perm +/- 222
·         + musí mít alespoň jeden atribut  tzn. r--r--r-- neprojde, ale rw-r--r-- ano
·          - musí mít všechny atributy
o    SLIDE 2-7
o    Grep využívá také regexp
-E, --extended-regexp
Interpret PATTERN as an extended regular expression (see below).
-e PATTERN, --regexp=PATTERN
Use PATTERN as the pattern; useful to protect patterns beginning with -.


o    SLIDE 2-8
o    Printf v awk %s - tiskne řetězec jako string
o    %12s je minimální délka řetězce je 12 znaků

Komentáře

Oblíbené příspěvky