Poznámky ke školení Red Hat Troubleshooting, den druhý

• UNIT 3
• vgscan a lvscan
o Lvscan - skenuje disky na výskyt lvm volumes
o Vgscan - scan all disks for volume groups and build /etc/lvmtab and /etc/lvmtab.d/* which are the database for all other lvm commands.

Vloženo z

• SLIDE 3-4
o 446 bajtů jsou první stage GRUBu a zbytek obsahuje informace o partition, loaduje pouze stage 1_5 v blocích a neumí číst fs, a stage 1_5 pouze dál loaduje stage 2 a ta je již komplexní a není limitována místem - čte další fs a poskytuje flexibilní prostředí pro uživatele. Poskytuje také shell.
• SLIDE 3-5
o U grub shellu lze používat find (find /grub/grub.conf
• SLIDE 3-6
o Manuální editac v shellu grubu - root, setup, kernel+options, initrd, boot
• SLIDE 3-7
o Lze využít grub iso image pro nabootovaní a opravu počítače pokud neexistuje rescue CD
o Pak lze vyžít např. i shellu pro nabootování z rozbitého stroje
o Použít lze - configfile (hd0,1)/grub/grub.conf. Grub pak bootuje z menu v konfiguráku.
• SLIDE 3-9
o Dumpe2fs zobrazí superblok partition
o Tune2fs nastavi parametry oddilu , napr. Volume name, interval mezi otestováním, možnosti žurnálu atd.
o Mke2fs - vytvoří fs (další utiltity jsou mkfs.*)
o Mount může být s parametrem -o sb=$(superblok) /zarizeni /mount-point
o Manuální obnovení superbloku lze provést pomocí znovuvytvoření všech superbloků - mke2fs -S -b 1024 /diskove/zarizeni (nemělo by zničit data - použít na vlastní nebezpečí)
• SLIDE 3-10
o Smartd, smartctl
o Špatné bloky jsou nahrazovány náhradními bloky diskem, poškození může být například mechanické
o Pro kontrolu špatných bloků na disku lze použít badblocks -b 4096 -svn /disk -o badblocks.out
o Bezpečnější spouštění e2fsck s parametrem -cc (save non destructive check)
• SLIDE 3-11
o Záchrana dat, pro tyto akce využíváme debugfs - undelete (pouze na ext2), na ext3 dochází po výmazu dat k přepsání blokového ukazatele na 0
• SLIDE 3-14
o LVM2 metadata jsou uchovávána v prvních 255 sektorech následující partition v sektoru 1
o Pro získání těchto dat použít dd if=/dev/disk bs=512 count=255 skip=1 of=/some/file

• UNIT 4
• Versioning software - rcs, cvs, git, svn
• SLIDE 4-6
o Git branch (větvení) a git tags
• SLIDE 4-7
o Propojí historie více větví vývojového stromu repositáře (http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-merge.html)
• SLIDE 4-8
o Vyhledávání souboru, který byl změněn oproti poslednímu známému souboru (konfiguraci atd.)

Komentáře

Oblíbené příspěvky