Hodnoty ve společnosti (czech only)

Dnešní článek je reakcí na Snídani č.17 @TomasHajzler, který diskutuje s @PetrMara hodnoty v naší společnosti. Pohled na naší společnost může v celé řadě lidí vyvolávat pocity špatnosti, resp. jakéhosi implicitního předurčení k tomu, že nás chce někdo jisto jistě okrást anebo obalamutit. A z takového důvodu právě předpokládáme, jak ukazuje Tomáš, že pokud si koupím párek, tak jistojistě nebude z masa. Proto můžeme na ulicích vidět nápisy, jak poukazuje Tomáš v článku Párky z masa. Sám jsem byl přítomen v obchodě, kde popisek na párcích rozesmál nějakou paní stojící vedle u chladícího boxy (ve 100g párku se nachází 10 procent masa). Naštěstí ano, lidé mají spoustu zdrojů kde sledovat podobné "nehoráznosti", které na nás kdo kde šije (viz například http://www.stream.cz/kategorie/482-peklo-na-taliri).

Já bych však pohled přesunul na kulturu národa, nebo společnoti ve které žijeme. Samozřejmě, že k tomu pomohl přesun z vesnic do měst a velkoměst, v tom také souhlasím s Tomášem. Nicméně lze se podívat na celkovou kulturu v zemi a její vytváření i ovlivňování (zde hrají roli především média).  Co vlastně tvoří kulturu? Pokud si dobře vzpomínám, tak jsou to především:

- historky, rituály
- hrdinové
- normy
- sdílené hodnoty

Dále bychom se asi podle různých autorů mohli dozvědět i další, ale myslím, že takto to bude stačit. Co to ale pro vyjádření hodnot znamená? Všechny atributy v podstatě ve společnosti sdílené hodnoty formují. Osobní hodnoty každého jednotlivce jsou pak formovány od útlého věku kulturou rodiny, jeho psychikou atd. Celospolečenské hodnoty jsou formovány v takovém případě asi nejvíce historkami, rituály a hrdiny (a samozřejmě zcela jistě normami). Pokud tedy zkoumáme naši společnost a to jak se její hodnoty mohou vyvíjet, pak jednoznačně vidím výskyt a vliv jejích hrdinů (ať již pozitivních anebo negativních, nyní se zdá, že větši vliv mají ti negativní), historek a možná i rituálů, jako stěžejní.

Pokud se zamýšlím nad výskytem hrdinů, pak převážně na ulici, v tramvaji atd. lze slyšet kde co kdo ukradl, tedy spíše negativní historky. Dalším takovým fenoménem našeho národa jsou sportovci, koneckonců národ se dokáže sjednotit pouze pokud hrajeme hokej anebo fotbal. Možná, že to již determinuje přechod k rituálům. Ale abych se vrátil ještě k hrdinům, málokdy slyšíme o nějakém vědci, učiteli anebo vynálezci, že něco užitečného přivedl na svět (pořád mám na mysli většinovou část národa). Jak se tedy má formovat jedinec, který je ovlivňván hrdiny výše zmíněného typu (a pak možná lehce přiživen ještě doma rodiči anebo sourozenci). Negativními hrdiny, které slyšíme a vidíme každý den v médiích jsou i politici a nejrůznější vysocí manažeři (je tohle snad důvodem toho, že spousty mladých lidí chtějí být manažery? co je na tom tedy tak láká?).

Ohledně médií a možná i rituálů lze například sledovat tištěná média (nahltat se novinek a pokud možno bulvárních - souvisost s hrdiny) a je možné nahlédnout například čtenost jednotlivých tištěných médií v CZ (viz http://www.median.cz/docs/MP_2012_1+2Q_zprava.pdf).

Pro shrnutí, této možná nudné části, mi vychází souhrn hodnot, které se převážně orientují a mohou generovat výše popsanou situaci explicitního očekávání o nekalých činnostech, okrádání atd. Protože pokud bude většinová sdílená hodnota co nejdříve zbohatnout, nehledě na své okolí (které je leckdy anonymní), tak nemůže čekat čestné jednání, hrdost jednotlivých podnikatelů atd. (vždyť to nejsem já ale společnost s ručením omezeným XY).

Poslední poznámkou k pouze krátkému zamyšlení, které by samozřejmě ke své dokonalosti potřebovalo mít větší rozsah než je jen tento krátký text, je rozměr chování národů, resp. odlišných kultur. Takovým výzkumem se zabývá pan Geert Hofstede (http://geert-hofstede.com) a porovnává národy na základě několika dimenzí (http://geert-hofstede.com/national-culture.html). Porovnání dvou národních kultur je možné na odkazu http://geert-hofstede.com/czech-republic.html. V případě porovnání například s US, můžeme jasně pozorovnat rozdíly v individualitě, vzdálenosti moci, vyhýbání se nejistotě anebo orientaci na krátkodobost/dlouhodobost. Zde je možné provést porovnání např. i s Německem. Není mým cílem zde popisovat každou hodnotu jednotlivé dimenze, ale zcela jistě některé mohou determinovat i hodnoty ve společnosti. Viz. "lze konstatovat, že výsledky naznačují, že česká národní kultura je charakteristická spíše vyšším rozpětím moci, tendencí k individualismu, tendencí k maskulinitě, vysokou mírou vyhýbání se nejistotě a krátkodobou orientací. (zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/organizacni-kultura-a-narodni-kultura-7699.html, 8. října 2012)".

Čili, pokud je text nečitelný anebo nesmyslně uspořádáný - chtěl jsem jen naznačit, že dimenzí pro diskutované téma je více a v podstatě oba máte ve snídani pravdu. Nicméně Tomáš může svým chováním působit jako nový hrdina, který pomůže změně (resp. asi pouze částečné) kultury.Komentáře

Oblíbené příspěvky